Darba devējiem

Darbinieku pieņemšana darbā ir katra uzņēmuma svarīga menedžmenta daļa. Šis lēmums vienmēr ir saistīts ar ilgtermiņa pienākumiem, kā arī tas ietekmē uzņēmumu gan no finansiālā, gan funkcionalā aspekta.

Jauni darbinieki – tā ir organizācijas izaugsmes un attīstības iespēja. Tajā pašā laikā nepareiza izvēle var kļūt par nopietnu šķērsli gan paša uzņēmuma, gan darbinieka panākumiem, kā arī var kaitēt uzņēmuma imidžam un negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbības rezultātus.

Mēs palīdzam saviem klientiem pieņemt pareizu lēmumu personāla vadības procesā - piedāvājam palīdzību personāla meklēšanā, atlasē un novērtēšanā.

Mūsu mērķis – ar efektīvas un objektīvas metodes palīdzību atrast Jūsu uzņēmumam labāko darbinieku, kurš atbilstu Jūsu uzņēmuma un amata prasībām.

LIGHT programma

Šīs pakalpojums palīdzēs Jums atrast vajadzīgos darbiniekus, efektīvi plānojot Jūsu resursus personāla meklēšanā. Jūs iegūsiet maksimālus rezultātus īsā laika posmā! Mūsu pakalpojums būtiski atvieglos Jūsu dalību meklēšanas procesā un vajadzīgo kandidātu atlasē. Pakalpojums ietver sevī efektīvi izmantot pašus uzticamākos interneta resursus (portālus), kā arī mūsu darbinieku darbu personāla meklēšanā un atlasē.

V.I.P. programma

Šis pakalpojums balstās uz maksimālu Jūsu laika ekonomiju, kas atļauj Jūsu laiku netērēt uz sarežģītu un ilgu kandidātu meklēšanas, atlases, testēšanas un novērtēšanas procesu.
Rūpīgs mūsu speciālistu izpildītais darbs, kas ietver sevī intervijas ar atlasītajiem kandidātiem, testus, motvācijas izvērtēšanu, maksimāli saīsinās Jūsu dalību atlases procesā, jo piedāvāsim Jums 2-3 pašus labākos un uzticamākos kandidātus.