SIA “CEF Recruitment” privātuma politika

Šī privātuma politika izskaidro, kā SIA “CEF Recruitment” apstrādā fizisko personu datus un informē par SIA “CEF Recruitment” veikto personas datu apstrādi.

SIA “CEF Recruitment” pamatdarbība

SIA “CEF Recruitment” ir licencēts uzņēmums (Nodarbinātības valsts aģentūras licence Nr.5/2011), kas bez maksas piedāvā Latvijas iedzīvotājiem darbiekārtošanas Vācijā pakalpojumus. Piedāvātie pakalpojumi ir droši un uzticami, nosacījumi — godīgi, bet sadarbības partneri Vācijā — pārbaudīti. Sniedzot minētos pakalpojumus, SIA “CEF Recruitment” iegūst un apstrādā fizisko personu datus.

SIA “CEF Recruitment”, reģistrācijas numurs: LV40003516031, kā pārzinis, apstrādā personas datus par darba meklētājiem un darba devējiem Vācijā- juridiskajām un to pilnvarotajām personām. Apstrādājot personas datus SIA “CEF Recruitment” ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Kontaktinformācija

SIA “CEF Recruitment” (turpmāk – CEF), kā pārzinis veic darbību Latvijā un Regulas prasības izpilda Latvijā. Pārziņa juridiskā adrese: Stopiņu nov., Ulbroka, Dauguļu iela 5, LV-2130 E-pasts: office@cef.lv, telefona nr. +371 6780 33 55.

Personas datu apstrādes posmi un mērķi

SIA “CEF Recruitment” (turpmāk -CEF) iegūst personas datus, pamatojoties uz klienta (fiziskās personas) sniegto informāciju par sevi uz piekrišanas pamata reģistrējot darba meklētāja anketu. CEF apstrādā potenciālo darba meklētāju, darba meklētāju un sadarbības partneru personas datus šādiem mērķiem:

 • lai darba meklētājiem izteiktu atbilstošus darba piedāvājumus Vācijā un sniegtu nepieciešamos darbiekārtošanas pakalpojumus;
 • lai ievāktu potenciālo darba meklētāju kontaktinformāciju darba piedāvājumu Vācijā izteikšanai;
 • darba piedāvājumu Vācijā nosūtīšanai potenciālajiem darba meklētājiem, tostarp darba meklētāju vajadzību analīzes veikšanai šī mērķa sasniegšanai;
 • potenciālo darba meklētāju uzskaitei;
 • darba meklētāju novērtēšanai un atlasei;
 • darba līguma starp darba meklētāju un darba devēju noslēgšanai;
 • saziņai ar darba devēju- juridisku personu.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

CEF apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana;
 • Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes mērķiem;
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • leģitīmās intereses nodrošināšana.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Darba meklētāja personas datiem var būt piekļuve CEF darbiniekiem, apstrādātājiem, apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem. Likumā noteiktos gadījumos CEF var nodot informāciju citām trešajām personām, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Valsts ieņēmumu dienestam u.c.

CEF savā darbībā var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Ja darba meklētājs ir izteicis vēlmi saņemt informāciju par kādu brīvo vakanci, CEF apstrādā darba meklētāja vārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz datu subjekta piekrišanas pamata.

Ja darba meklētājs ir piekritis darba piedāvājumu saņemšanai, atteikties no tiem var, nosūtot atteikumu uz SIA “CEF Recruitment” e-pasta adresi: office@cef.lv ar norādi: “ATTEIKTIES NO JAUNUMU SAŅEMŠANAS”.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad darba meklētāja piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

CEF glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, vai realizētu citas datu subjekta tiesības, datu subjektam pēc izvēles ir jāiesniedz:

 • rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts SIA “CEF Recruitment”, Stopiņu nov., Ulbroka, Dauguļu iela 5, LV-2130;
 • iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts SIA “CEF Recruitment” un nosūtīts uz e-pasta adresi: office@cef.lv.

CEF veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi (atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta adresi). Atbildi var saņemt arī klātienē CEF birojā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Datu subjektam atsevišķos gadījumos ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama: office@cef.lv.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

Izmaiņas Privātuma politikā

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 14.marta.

CEF ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā Privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē – www.darbsvacija.lv.

Sīkdatņu politika

Pirms izmantojat SIA “CEF Recruitment”, reģistrācijas Nr. (turpmāk – CEF) tīmekļa vietni www.darbsvacija.lv (turpmāk – CEF tīmekļa vietne), lūdzam rūpīgi izlasīt SIA “CEF Recruitment” tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu.

Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.

Kāpēc izmantojam sīkdatnes?

SIA CEF izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • Interneta sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti

CEF neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pārzinis informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese.

Trešo personu sīkdatnes

 

Apmeklējot CEF mājas lapu, lietotāja iekārta var iegūt trešo personu sīkdatnes. CEF izmanto dažādus trešo personu rīkus, sociālos tīklus un platformas (piemēram, facebook.com, instagram.com, twitter.com, google analytics), caur kurām lietotāja iekārtā tiek iesūtītas trešo personu sīkdatnes. CEF neatbild par trešo personu sīkdatnēm, bet informē, ka CEF sociāla tīkla konta apmeklēšana var veicināt dažādu jūsu datu apstrādi (piemēram, lietotāja intereses, apmeklēšanas laikus u.c. informāciju), ko veic trešās personas atbilstoši to privātuma politikā norādītajiem mērķiem.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Jūs varat mainīt savas ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, dzēstu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu ierīci.

Izvēloties dzēst sīkdatnes, jāzina, ka tiks zaudētas visas iestatītās CEF tīmekļa vietnes izvēles. Ja nobloķēsiet sīkdatnes pavisam, daudzas tīmekļa vietnes (ne tikai CEF tīmekļa vietne) nedarbosies pienācīgi. Tāpēc CEF iesaka neatslēgt sīkdatņu funkciju.

CEF mājas lapas apmeklētājs var dzēst no sava datora visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat CEF interneta vietni, taču šādā gadījumā daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Politikas grozījumi

CEF sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas CEF sīkdatņu politikas izmaiņas publicēs CEF tīmekļa vietnē. Sīkdatņu politikas iepriekšējās versijas CEF uzglabās arhīvā, lai Jūs nepieciešamības gadījumā varētu tās pārskatīt.